Презентации

Досвід методичного супроводу удосконалення педагогічної компетентності викладачів коледжу НФаУ

Кудрявцева Т.О. 


Опыт формирования андрагогической компетентности преподавателя заочного отделения

Строна Е.В. 


Дисципліна “Історія медицини та фармації” – складова професійної підготовки майбутніх фахівців фармації

Горбаньов В.В. 


Досвід використання професійної символіки як засобу виховання високих морально-етичних якостей майбутнього фармацевта

Новакова В.С., Горбаньов В.В.


Застосування сучасних організаційних форм та інтерактивного навчання при вивченні фармацевтичної хімії у фармацевтичному коледжі

Кійко І.В. 


Любов, сім’я, моя родина і Україна – єдині!

Цибульник Л.О. 


Поради викладачу – керівнику групи

Цибульник Л.О. 


Досвід використання комп’ютерного тестування в навчальному процесі Коледжу НФаУ

Халіман О.В. 


Досвід впровадження елементів кросфіту, як засобу підвищення фізичної підготовки майбутніх фармацевтів

Рябченко В.О. 


Print Friendly, PDF & Email