Практичні поради

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПОШУКУ РОБОТИ

Загальні поради щодо працевлаштування:

 • Чітко усвідомлюйте та демонструйте свої конкурентні переваги при працевлаштуванні.
 • Шукайте роботу інтенсивно: 2/3 тих, хто шукає, витрачає на це не більше 5 годин на тиждень, тому витрачайте значно більше часу щоденно.
 • Виявляйте м’яку наполегливість, нагадуючи про себе через деякий час і цікавлячись, чи не змінилася на краще ситуація з прийомом на роботу.
 • Для зустрічі з роботодавцем просіть 20 хвилин і не затримуйте його ні на хвилину більше.
 • Під час бесіди з роботодавцем не виголошуйте монологів понад 2 хвилин; ідеальний розклад: половину часу говоріть, іншу – слухайте.
 • Якщо Ви для себе визначили, яку роботу шукаєте, поясніть це всім довкола. Чим більше людей буде проінформовано і спробують Вам допомогти, тим краще.
 • Зверніть увагу на свій зовнішній вигляд і манери. Вони відіграють основну роль.
 • При проходженні співбесіди поводьте себе ввічливо, будьте спостережливі, показуйте співбесіднику, що слухаєте його з цікавістю. Задавайте співбесіднику запитання, всіляко виказуйте своє зацікавлення розмовою. Не відповідайте коротко. Намагайтеся давати розгорнуті відповіді, що дозволяють оцінюючому Вас працівнику отримати інформацію, яка його цікавить.

Основні причини, через які не отримують роботу:

 • Манери всезнайки.
 • Невміння пояснювати: слабкий голос, погана дикція.
 • Відсутність плану кар’єри, чітких цілей і завдань.
 • Неможливість участі в справах, крім обумовленого графіка.
 • Надмірна концентрація на грошах: зацікавленість тільки в більш високій оплаті.
 • Низька успішність під час навчання.
 • Презирливі відгуки про попередніх роботодавців.
 • Несамостійність.
 • Відсутність інтересу до компанії або галузі.
 • Запізнення на співбесіду без поважної причини.
 • Невихованість.
 • Відсутність питань про роботу до потенційного роботодавця.
 • Невизначеність відповідей на запитання.

Поширені види шахрайських схем при працевлаштуванні:

 • Ненав’язливе вимагання грошей під час прийому на роботу (наприклад, продаж майбутньому співробітнику необхідних для роботи довідників, книг і дисків з навчальними матеріалами).
 • Використання претендентів як безкоштовну робочу силу (наприклад, інженеру – розробити якусь технічну новинку, а копірайтеру – написати кілька рекламних матеріалів).
 • Кандидата можуть взяти на роботу з низьким рівнем оплати на час випробувального строку і звільнити після його закінчення, якщо умови випробувального терміну не окреслені у трудовому договорі (договорі про найм).

Аби уникнути таких випадків, бажано заздалегідь детально обговорювати з роботодавцем всі умови прийняття на роботу. Бажано скрупульозно вивчити діяльність компанії, її історію. І пам’ятати, те, як претендент займається пошуком роботи, для більшості роботодавців є показником того, як він працюватимете.

СТРАТЕГІЯ ПОШУКУ: КЕРУЙТЕСЯ ТАКИМИ УСТАНОВКАМИ

 • Будьте готові деякий час витратити на дослідження ринку праці та змін, які відбулися у Вашому професійному середовищі. Ознайомтеся з вимогами до працівників Вашого профілю, оцініть свій рівень відповідності таким вимогам, за необхідності подумайте де і як можна підвищити власний рівень кваліфікації.
 • Готовність до самообмеження у своїх професійних домаганнях. Ви можете оцінювати свій трудовий потенціал як завгодно високо, але завжди отримаєте за нього лише ту заробітну плату, яку Вам погодиться заплатити роботодавець. Тому свої вимоги слід співвідносити з реальністю: Ви не витримаєте конкуренції з таким же спеціалістом без перерви у стажі. А тому будьте готові погодитися на роботу, яка поступається за рівнем кваліфікації і оплатою тій, з якої Ви колись звільнилися.
 • Серйозно підійдіть до складання резюме. У такій ситуації краще використовувати функціональне, а не хронологічне резюме. Воно дозволяє зробити акцент на професійних досягненнях, відволікаючи увагу роботодавця від тривалих пауз у стажі. Функціональне резюме структурує Ваш досвід і навички за напрямками діяльності, професійними завданнями, які Вам доводилося успішно вирішувати. Це дозволяє ефективніше презентувати себе як спеціаліста.
 • Руйнація негативних очікувань. Якщо у роботодавця, який ознайомився з Вашими даними, формується занижена оцінка (він припускає декваліфікацію), то Вам належить продемонструвати на співбесіді максимальну обізнаність у професійній тематиці. Наперед підготуйте аргументи, які доведуть, що під час трудової паузи Вам вдалося зберегти свій потенціал: знання, уміння, навички. Зумійте переконати роботодавця, що за цей час Ви набули нових умінь та досвіду, які будуть корисні під час роботи.

Питання роботодавця про те, чому Ви так довго шукаєте роботу, з числа тих, на які важливо не ЩО, а ЯК Ви відповідаєте. Якщо Ви розгубилися, розхвилювалися, не можете відразу відповісти, у співрозмовника можуть виникнути сумніви у Вашій професійній компетентності, конкурентоспроможності як спеціаліста, правдивості відомостей, поданих в резюме і т. д.

Вам необхідно наперед продумати, що Ви будете відповідати на подібні питання, реагувати спокійно, відповідати впевнено. Варіанти відповідей можуть бути такими: “За той час, що була без робота оволоділа новими знаннями щодо…, закінчила курси…”, “За сімейними обставинами не було можливості працювати”. Зовсім не обов’язково при цьому вдаватися до подробиць свого особистого життя, про які Вам говорити не хочеться, але треба показати, що за час перерви Ви не втратили професійних знань, умінь, навичок. Ще краще – продемонструвати свої досягнення.

 • Спробуйте влаштуватися на роботу, яка відновлює кваліфікацію: наприклад, попрацюйте за спеціальністю, але з меншою заробітною платою. Таке працевлаштування зазвичай сприймається як тимчасове, головна його мета – подолати декваліфікацію. Попрацювавши декілька місяців, знову розпочнете пошук роботи, але вже без тривалої паузи у стажі. Це своєрідний перехід від між тривалою перервою і повною зайнятістю.
 • Звичайно, не можна все наперед продумати і передбачити, але можна скласти свій план дій. Розуміння приходить з досвідом. Навіть, якщо на співбесіді Вас очікувала невдача, проаналізуйте свої помилки і прорахунки. Під час звернення до іншого роботодавця Ви будете більш підготовлені.

РЕЗЮМЕ

Резюме відіграє важливу роль при працевлаштуванні. Це зумовлено тим, що в сучасних умовах резюме стало обов’язковим атрибутом процесу працевлаштування претендента на певне робоче місце. Такий підхід набуває все більшого розповсюдження, тому, що характерною рисою функціонування ринку праці є гостра конкуренція між претендентами на кожне вакантне місце. У конкурентній боротьбі перемагають не тільки більш кваліфіковані та добросовісні працівники, а й ті, які зуміли добре представити свої переваги як майбутнього члена певної фірми (організації, установи) на етапі відбору претендентів на робоче місце.

При підборі працівників певну мету переслідують і роботодавці. Вони мають знайти такого працівника, який би найбільш повно відповідав вимогам конкретного вакантного місця. Крім того, кожна фірма чи організація може ефективно працювати не тільки при наявності високопрофесійного персоналу, а й тоді, коли увесь персонал працює з повною віддачею. Тому керівництву фірми, установи або організації треба мати найбільш повне уявлення про професійні та особисті якості претендентів на вакантні місця. Інформація такого характеру має міститися в резюме, яке стає невід’ємною складовою частиною пошуку безробітним підходящої роботи та можливого подальшого працевлаштування і переслідує мету представити кандидата на певне вакантне місце в найбільш позитивному плані, продемонструвати його переваги перед іншими шукачами роботи.

Резюме являє собою документ, в якому претендент на вакантне місце подає роботодавцю стислу позитивну інформацію про себе. Воно служить підставою для запрошення на співбесіду з роботодавцем. Слід підкреслити, що резюме самий перший, а тому дуже важливий документ, який забезпечує заочне знайомство роботодавця з претендентом на вакантне місце. По ньому формується перше і, як відомо, найбільш важливе враження про людину. Тому його зміст повинен зосереджуватись на позитивних рисах претендента. Це рекламний документ, який дає можливість людині, розробляючи своє особисте резюме, відзначити в ньому, перш за все, свої досягнення. Разом з тим, це не автобіографія, яка може бути дуже детально і об’ємно описана, а продуманий і ретельно складений документ, який має справити миттєве позитивне враження на потенційного роботодавця.

Треба усвідомити, що резюме не статичний, а динамічний документ, який потребує постійного оновлення. Якщо ігнорувати таку властивість цього документа, то він перестане висвітлювати позитивні якості людини. Дуже важко створити резюме, яке можна було б використовувати у всіх випадках, пов’язаних з працевлаштуванням людини. Найбільш ефективним буде такий підхід, коли претенденти на вакантні місця будуть складати новий спеціальний варіант резюме для кожного окремого випадку пошуку роботи.

Резюме рекомендується не відсилати без супроводжувального листа, в якому треба пояснити, чому саме Ви підходите для даного конкретного вакантного місця.

Резюме має бути коротким (до двох сторінок). Разом з тим роботодавець повинен мати досить повне уявлення про професійний багаж претендента на вакантне місце. Резюме – це документ, який висвітлює головні досягнення у трудовій діяльності, вміння та попередній досвід роботи.

Тим, хто складає резюме, важливо продумати і визначити ту інформацію, яку потрібно включити в цей документ.

Структура та основні вимоги до складання резюме:

 1. Прізвище, ім’я, по батькові.
 2. Основні особисті дані:
  адреса (повністю, включаючи індекс);
  телефон (домашній, контактний, робочий з кодом міста; робочий телефон вказується тільки в тому випадку, якщо у вас є можливість досить вільно спілкуватися на робочому місці);
  дата і місце народження;
  сімейний стан;
  адреса електронної пошти (якщо у вас ще немає особистої поштової скриньки, перед розсиланням резюме обов’язково створіть її).
 3. Мета пошуку роботи (не обов’язково, але бажано).
  Коротка інформація щодо того, яку посаду ви хочете отримати та чому ви претендуєте на неї (не більше 6 рядків, а краще 2-3). Якщо резюме відправляється на конкретну вакансію, то замість мети пишеться назва або код цієї вакансії. Якщо у вас кілька різних цілей, можна скласти два-три варіанти резюме. Краще зробити декілька сфокусованих на різних аспектах резюме, ніж одне загальне.
 4. Кваліфікація.
  Коротко вказується найбільш важлива для потенційного роботодавця інформація про ваші професійні навички, сильні сторони й досягнення. При описі ваших досягнень використовуйте дієслова дії, такі як розвивав, заощадив, збільшив або скоротив.
 5. Досвід роботи.
  Дається у зворотному хронологічному порядку з зазначенням дат, місць роботи, посад, основних досягнень.
 6. Освіта.
  Чим більше пройшло часу після закінчення навчального закладу, тим менше місця цей пункт повинен займати в резюме. Для випускників і студентів рекомендується приділити цій рубриці більше уваги, так як досвід роботи якщо і є, то він незначний.
  Можна повідомити про нагороди, підкреслити ті вивчені дисципліни, які відповідають вашій меті. Також варто згадати про додаткову освіту: курси, семінари, тренінги, стажування тощо.
 7. Додаткова інформація.
  Слід включати відомості про рівень володіння іноземними мовами, про навички роботи на персональному комп’ютері (бажано із зазначенням програмних засобів, що застосовуються). При необхідності повідомляють про наявність прав водія. Хобі варто згадувати тільки в тому випадку, якщо воно тісно пов’язане з бажаною роботою.
  В цю рубрику можна включити все, що підвищує Вашу цінність в очах роботодавця.
  При необхідності резюме може включати: стислий опис кваліфікацій; відомості про громадську діяльність; повідомлення про військову службу; вказівку про готовність до відряджень на роботи з ненормованим робочим днем.
 8. Дата складання резюме.
  Це надає цьому документу чіткість і конкретність. Бажано подавати резюме з поточною датою.
  Текст і зовнішнє оформлення резюме повинні зробити його читання максимально зручним. Не слід використовувати незрозумілі скорочення і довгі фрази. Друкувати цей документ слід на білому папері, формату А4 красивим і по можливості великим шрифтом. Треба виділити необхідні заголовки та гарно розмістити текст.

При складанні резюме варто пам’ятати про такі принципи:

 • Структурованість. Вся інформація в резюме має викладатися в певній послідовності й відповідати обраній формі.
 • Вибірковість. Обмірковуючи своє резюме, насамперед визначте його мету, тобто вирішіть, яку роботу ви хочете одержати. Проаналізуйте свій професійний досвід і виберіть із нього тільки те, що в точності відповідає встановленій меті. Вибірковий підхід вбереже ваше резюме від зайвої, непотрібної інформації.
 • Об’єктивність. Описуючи свій досвід і навички, будьте реалістичні й об’єктивні. Ви повинні бути готові обґрунтувати все, що вказали в резюме.
 • Стислість. Обсяг резюме не повинен перевищувати двох сторінок, тому інформацію необхідно викладати коротко, наголошуючи на найбільш важливих для роботодавця моментах.
 • Конкретність. Необхідно бути гранично конкретним у виборі формулювань.

Пам’ятайте, що резюме – це тільки перший крок процедури відбору.

Print Friendly, PDF & Email