Педагогічна рада

Щорічно затверджується склад педаго­гічної ради педагогічних працівників, яка є дорадчим органом і працює за планом, складеним на поточний навчальний рік.

Головою педагогічної ради наказом ректора НФаУ призначається директор Коледжу НФаУ.

Педагогічна рада в своїй роботі керується законодавчими та нормативними документами, які стосуються організації та управління навчально-виховним процесом.

Педагогічна рада розглядає та обговорює:

 • стан і підсумки навчально-виховної і методичної роботи, питання вдосконалення методів навчання по денній та заочній формах навчання,підсилення зв’язку теоретичного і практичного навчання 
 • заходи щодо виконання коледжем наказів, постанов, положень, інструкцій організацій,    яким підпорядкований коледж;
 • питання виховної, культурно-масової і спортивної роботи;
 •  питання адаптації студентів нового набору;
 •  план навчально-виховної роботи коледжу;
 • план розвитку коледжу, зміцнення його навчально-матеріальної бази;
 • план розвитку коледжу, зміцнення його навчально-матеріальної бази;
 •  план розвитку коледжу, зміцнення його навчально-матеріальної бази;
 • профорієнтаційна робота
 • доповіді викладачів і інших працівників з актуальних питань навчання і виховання студентів;
 • питання підвищення кваліфікації;
 • стан пошуково-дослідної роботи студентів;
 • питання охорони праці
 • заходи з підготовки та проведення атестації, а також підсумки семестрових, перевідних, державних іспитів і захисту дипломних проектів;
 • стан дисципліни студентів, пропозиції про нагородження та заохочення студентів;
 • питання виключення студентів за незадовільне навчання, за порушення Правил внутрішнього розпорядку, а також поновлення осіб,які навчалися в коледжі.
 
   
    
    
      
    
     
     
     
     
    
     
     
     
Print Friendly, PDF & Email