Методичні семінари

28.01.21 р.  Круглий стіл «Візуалізація в освітньому процесі»

Методичні семінари як засіб підвищення педагогічної компетентності педагогічних працівників коледжу НФаУ

Матеріали методичного семінару «Професійна мотивація як невід’ємна складова освітнього процесу»:

Горяча Л.О. Мотивація студентів та викладачів у навчальному процесі
Мішина І.Ю. Професійна мотивація як фактор ефективного навчання студентів коледжу (на прикладі навчальної дисципліни «Технологія ліків»)
Пасєвіна І.М. Дослідження мотивації навчання у студентів 3-4 курсів, які навчаються за освітньою програмою «Виробництво фармацевтичних препаратів»
Шемчук О.А. Професійна мотивація викладачів Коледжу НФаУ

Матеріали методичного семінару «Засоби інтенсифікації самостійної роботи здобувачів освіти»:

Золотницька Г.Л.   Додаток КАНООТ як засіб підвищення мотивації навчальної діяльності на заняттях з фізики.

Качура Т.М.   Організація самостійної роботи при викладанні навчальної дисципліни «Основи охорони праці та охорона праці в галузі»

Столяренко Ю.М.   Проєктна робота як форма самостійної роботи студента

Рудакова О.В.   Сучасні педагогічні технології формування професійної компетенції майбутніх фармацевтів при викладанні професійно-практичних дисциплін

Лучко  Ю.І., Бондаренко О.В., Столяренко Ю.М.   Засоби інтенсифікації самостійної роботи здобувачів освіти

Print Friendly, PDF & Email