Матеріали для підготовки до атестації

 • До атестації педагогічний працівник повинен підготувати:

 • НМК навчальної дисциплін(и), що викладається.
 • Оснащеність лабораторій, кабінетів (оформлення, паспорт, матеріальна база, технічні засоби, наочні посібники і інш.).
 • Матеріали відкритих занять з аналізом
 • Опис досвіду педагогічного працівника (для вищої категорії та педагогічних звань)
 • Портфоліо.
 • Відгуки – рекомендації ЦК.
 • Атестаційний лист.
 • Матеріали підвищення кваліфікації.
 • Інформаційні картки з підписом особи, яка перевірила діяльність.

 

Результати роботи та відповідна документація викладачів мають бути розглянуті та затверджені  на засіданні ЦК (січень).

Звіти з рекомендаціями ЦК мають бути заслухані на засіданні педагогічної ради в лютому поточного року.

 

Подати в атестаційну комісію до 20.01. поточного навчального року 

  1. Копія документа про проходження ФПК.
  2. Характеристика діяльності педагогічного працівника.
  3. Перелік методичних робіт (назва та рік виконання).
  4. Звіт про виконану роботу.
  5. Рекомендації ЦК.
  6. Атестаційний лист (в 2 екземплярах).
  7. Інформаційні картки

 

Print Friendly, PDF & Email