Інформаційно-комунікативні технології – орієнтація на підвищення якості професійної освіти

Обговорити й ознайомитися зі статтями й тезами виступів секції 5 “Інформаційно-комунікативні технології – орієнтація на підвищення якості професійної освіти” Всеукраїнської дистанційної науково-методичної конференції “Шляхи удосконалення підготовки фармацевтів” можна нижче:

Статті

Єренко О.К., Смойловська Г.П., Хортецька Т.В., Малюгіна О.О. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ, ЩО СПРИЯЮТЬ РОСТУ ЯКОСТІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Караковська Н.Є. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ДОДАТКУ «РLICKERS» ПРИ ВИКЛАДАННІ ФАРМАКОЛОГІЇ

Музичук Л.О. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Семеняченко О.А., Орлова Л.А. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ – СКЛАДОВА БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Столяренко Т.Л. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СУЧАСНИЙ ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Федірко Н.О. ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТРЕНАЖЕРІВ (ІНТЕРНЕТ-ТРЕНАЖЕРІВ) ДЛЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Тези

Качура Т.М. СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ НА ОСНОВІ СЕРВІСІВ GOOGLE

Коломієць І.В. ВЕБ–САЙТ ВИКЛАДАЧА ЯК ІНСТРУМЕНТ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Костюк С.В. МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

Крупінський О.Є. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Мащакевич І.Я. ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОІЇ ТЕХНІКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ФАРМАКОЛОГІЯ»

Рудакова О.В. ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФРАМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Форостовська Т.О., Бохан Ю.В. ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З КУРСУ «ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ» В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН

Яковишена Л.О. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ-ОРІЄНТАЦІЯ НА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

Для перегляду статей і тез необхідний PDF-переглядач. Для обговорення статей і тез користуйтеся віконцем коментування внизу сторінки.

Print Friendly, PDF & Email