Вибіркові дисципліни для здобувачів освіти ОС Молодший бакалавр

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я
Спеціальність – 226 Фармація, промислова фармація
Освітньо-професійна програма – Фармація
Рівень вищої освіти – початковий (короткий цикл)
Ступінь  вищої освіти – молодший бакалавр
Форма навчання – денна, заочна

Курс Семестр Кількість вибіркових дисциплін в семестр Кількість годин/ кредитів Навчальна дисципліна І або Навчальна дисципліна ІІ
І 1 здобувач освіти обирає 3 дисципліни 90/3 Біологія з основами генетики Хімія елементів та їх сполук
90/3 Гігієна у фармації та екологія Історія медицини та фармації
45/1,5 Іноземна мова Ділова українська мова
2 здобувач освіти обирає 2 дисципліни 45/1,5 Іноземна мова Історія сучасного світу
90/3 Валеологія Соціологія
ІІ 3 здобувач освіти обирає 2 дисципліни 90/3 Безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі Охорона праці та цивільний захист
90/3 Медичне та фармацевтичне товарознавство Парафармацевтичні засоби
4 здобувач освіти обирає 4 дисципліни 90/3 Інформаційні технології у фармації Фізико-хімічні методи аналізу
90/3 Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій Екстремальна медицина
90/3 Фітотерапія Гомеопатичні препарати
90/3 Фармацевтична опіка Фармацевтичне право та законодавство

 

Print Friendly, PDF & Email