Коледж

Національного фармацевтичного університету

Зміни в умовах прийому

Шановні абітурієнти!
Заяви у паперовій формі можуть подавати вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра і молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання в таких випадках: Продовження