of the National University of Pharmacy

(Украинский) Педагогічні читання 2018

Sorry, this entry is only available in Украинский.

Print Friendly

4 Responses to (Украинский) Педагогічні читання 2018

 • Щерба Ірина says:

  Шановні колеги!
  На мою думку, Вам вдалося висвітлити питання студентоцентрованого навчання з різних сторін. Особливу увагу привернули теми “ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ У КОЛЕДЖІ НФаУ ПРИ ВИКЛАДАННІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ” де Колісник В.М. описує ключові професійні компетенції студентів-фармацевтів та шляхи їх формування, а також “Студентоцентризм при викладанні суспільних дисциплін”, в якій Драннік О.В. нагадує нам про основні завдання, що мають ставити перед собою успішні вкладачі.

 • Цибульник Любов says:

  Cтаття Т.С. Абідової ” АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ НФаУ ” підкреслює, що виховними цілями є: формування екологічно-значущих особистих якостей (гуманізм, бережливість, відповідальність за результат своєї діяльності). В статті робиться висновок, що екоекологічна компетентність є професійно необхідною, оскільки формує у майбутніх фармацевтів науковий світогляд, сприяє правильномурозумінню різноманітних процесів та природних явищ, закономірностей
  функціонування живих організмів, їхніх угруповань та біосфери в цілому як глобальної екологічної системи, стимулює розвиток інтересу до їхнього пізнання та турботу про охорону навколишнього природного середовища.

 • Цибульник Любов says:

  Презентація О.В. Рудакової
  “ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ САМООСВІТИ ТА САМОРОЗВИТКУ” розкриває сутність компетентності
  самоосвіти та саморозвитку, що є важливою умовою успіху в процесі навчання, пізнання і усвідомлення любої інформації та впровадження цих знань в практичну діяльність.

 • Коломієць says:

  Шановні колеги! Вітаємо всіх з новорічними святами й сподіваємось на вашу активну участь у обговоренні представлених на Педчитаннях матеріалами

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>