Національного фармацевтичного університету

Стендові доповіді

Застосування наочних посібників при викладанні фармакогнозії

Тюкіна В.М., Берестова В.В.


Використання інтерактивних методів при викладанні латинської мови

Мартиненко А.Є. 


Досвід проведення бінарного виховного заходу

Рудакова О.І., Рудакова О.В. 


Упровадження матеріалу з літературно-краєзнавчої роботи у ВНЗ I-II рівнів акредитації Харківщини

Сатуновська І.Ф.


Проблеми виправлення помилок усного мовлення під час навчання іноземної мови

Владарська Н.Ю. 


Технологія роботи в малих групах: можливості і обмеження

Горяча Л.О., Коломієць І.В., Прокопенко Т.С.


Дискусія, як інтерактивний прийом дослідження художнього твору на заняттях із зарубіжної лутератури

Лучко Ю.І.


Національно-патріотичне виховання молоді, як складова ланка освітнього процесу

Бондаренко О.В., Столяренко Ю.М.


«Кластер» як один із методів формування критичного мислення студентів на уроках суспільних дисциплін

Драннік О.В.


Застосування сase-методу у викладанні дисципліни технологія ліків у коледжі НФаУ

Гаврилова Н.Б., Богомол Н.П.


Формування мотивації у студентів при вивченні біології та анатомії з основами фізіології

Цибульник Л.О.


Студентська конференція за підсумками технологічної практики – активна форма студентської діяльності

Дюканова Г.О., Лебедєва Н.М., Пасєвіна І.М., Рижих В.І.


З досвіду формування відповідальності на заняттях з фізичного виховання у студентів Коледжу НФаУ

Зеленський Р.М.


Значення дисципліни «Фізика» для формування професійних якостей майбутнього фармацевта

Тітар О.І.


Використання інтерактивних технологій при викладанні фармакології

Бондаренко В.І.


Ділова гра як засіб формування професійної компетентності студентів коледжу НФаУ при вивченні навчальної дисципліни «Організація і економіка фармації»

Вахніна Н.Г.


Досвід реалізації соціальних проектів як методу позааудиторної роботи

Мартинова О.В., Дерегуз Л.В.


Позааудиторна робота як засіб покращення засвоєння знань з неорганічної та органічної хімії

Шабаєва Ю.В.


Формування мотивації до навчання у коледжі  НФаУ  студентів першого курсу

Логвиненко О.В.


Можливості застосування симуляційних технологій при викладанні медичних дисциплін у фармацевтичному коледжі

Ломоновська Н.Є.


Print Friendly

17 Responses to Стендові доповіді

 • mishina says:

  Дуже дякую колегам за цікаві та інформативні доповіді.
  Такий формат проведення педагогічних читань, дійсно дає змогу в будь-який час звернутися до цієї інформації.
  Опираючись на доповіді досвідчених викладачів, можна не тільки систематизувати, а і розширити знання про використання інтерактивних методів навчання.

 • Шабаєва Ютта Володимирівна says:

  Дякую колегам за змістовні та різнопланові презентації та стендові доповіді. Зацікавили доповіді, які актуалізують роль міжпредметних зв`язків. Різноманітність тем і змісту робіт сприяє надбанню корисних знань і досвіду.

 • Дюканова Анна Александровна says:

  Стендовые доклады содержательные и продемонстрировали умение преподавателей использовать интерактивные методы на своих занятиях. Учитывая, что интерактивное обучение формирует способность мыслить, обосновывать свои позиции. свои жизненные ценности; развивает такие черты, как умение выслушать иную точку зрения, умение сотрудничать. быть толерантным и доброжелательным; поэтому тематика докладов, презентаций актуальна и своевременна.

 • Дранник Ольга Викторовна says:

  Спасибо,коллеги. Вдохновили! Понимаешь,что кейс-метод доступен, деловая игра прекрасно мотивирует студентов, а исправление ошибок самими студентами бережёт нервную систему и вносит разнообразие (вот только красный цвет я бы убрала). Читая про парные карточки на латыни, в голове рисую свои исторические понятия с их определениями. Знакомая тема про компетентность, но при ознакомлении понимаешь сколько пробелов. А без теории,как известно,на практике сильно не развернёшься. С интересом читала про андрагогику. Подсознательно понимала и применяла, а здесь “разложили по полочкам”… А кому ещё как и мне захотелось почитать Томаса Манна?!
  С Сочельником и Рождеством!

 • Щерба Ірина Сергіївна says:

  Формат проведення педагогічних читань цього року дійсно дуже зручний, адже дає змогу у зручний час переглянути і зупинитися на певній тематиці, яка особливо зацікавила. Стендові доповіді справді змістовні та цікаві і показують різноманітні підходи не тільки до навчання, а й до виховання студентів.
  Отриманий досвід показує, що ми рухаємося у правильному напрямку і нам слід продовжувати застосовувати інтерактивні методики та технології та вдосконалювати їх.

 • Ломоновська Наталя Євгенієвна says:

  Всі презентації і стендові доповіді змістовні, свідчать про високу компетентність викладачів. Мене особисто зацікавила доповідь Мартиненко А.Є. “Використання інтерактивних методів при викладанні латинської мови”.
  В статті глибоко розкрита тема, добре зберігається логічність викладу фактів, немає перенасиченості тексту складними термінами. Високий рівень інформативності статті, стиль подання матеріалу легко сприймати.
  Вітаю всіх колег та адміністрацію коледжу з Новим роком та Різдвом Христовим!

 • Строна Олена Володимирівна says:

  Шановні колеги! Вітаю всіх з Новим Роком та Різдвом Христовим!
  Дуже приємно, що така форма проведенння педагогічних читань не залишила байдужими всіх викладачів.
  Стендові доповіді змістовні, різноманітні, все це свідчить про високу професійну компетентність викладачів.
  Надана інформація, яка міститься у доповідях та презентаціях може бути використана у системі навчання як на денному так і на заочному відділеннях. А це удосконалює навчальний процес за принципами сучасної дидактики.
  Дуже корисними є доповіді, презентації, що стосуються форм і методів інтерактивного навчання. Впровадження їх у навчальний процес дозволяє вирішити нагальні потреби у підготовці спеціаліста нового типу, адекватного вимогам сучасного суспільства.
  Бажаю Всім любові, гармонії, щастя, міцного здоров’я та творчого натхнення! Нехай у наступному році поставлені цілі будуть успішно досягнуті, а всі Ваші мрії здісняться! З найкращими побажаннями Строна Олена Володимирівна

 • Золотайкина Маргарита Юрьевна says:

  Все представленные доклады и презентации очень интересны, раскрывают широкий спектр актуальных вопросов. Особенно для меня интересными были презентации Строны Е. В., Гобраньова В. В. – прекрасное содержание и оформление. Из стендовых докладов заинтересовал доклад “Досвід проведення бінарного виховного заходу” Рудаковой О. В. и Рудаковой Е. И. отличное подчеркивание межпредметных связей и актуальность темы нашей профессии. Хочется так же отметить формат проведения данного мероприятия, удобно, актуально, современно!

 • Особисто для мене цікавим та корисним є досвід застосування типових форм та методів навчання при викладанні навчальних дисциплін різних циклів. Перспективним є досвід реалізації соціальних проектів, представленого напряму виховної роботи та наукового пошуку з питань історії фармації. Всі учасники читань демонструють обізнаність в питаннях дидактики вищої школи, що є підтвердженням високого рівня педагогічної компетентності та є передумовою педагогічної майстерності!

 • Особисто для мене цікавим та корисним є досвід застосування типових форм та методів навчання при викладанні навчальних дисциплін різних циклів. Перспективним є досвід реалізації соціальних проектів, представленого напряму виховної роботи та наукового пошуку з питань історії фармації. Всі учасники читань демонструють обізнаність в питаннях дидактики вищої школи, що є підтвердженням високого рівня педагогічної компетентності та є передумовою педагогічної майстерності!
  !

 • Рудакова Ольга Володимирівна says:

  Вражає різноманітність інтерактивних методів (кейс-метод, кластер, ділова гра, діскуссія) та педагогічних прийомів, що використовують викладачі в освітньому процесі! Цікаво та зрозуміло поданий матеріал доповідей дозволяє не тільки отримати корисний досвід, але й надихає і мотивує до самовдосконалення. Дякую, колеги, за плідну співпрацю у формуванні сучасних компетентних працівників фармацевтичної галузі. Всім щасливого Різдва!

 • Шановні колеги! Ваша активність свідчить про ефективність такої форми проведення педагогічних читань! Хочу зазначити, що тематика представлених доповідей охоплює всі сторони освітнього процесу6 навчальну, позанавчальну, виховну. Цінним є те, що всі матеріали мають наукове підгрунтя, адаптовані до процесу професійної підготовки фармацевтів, їх упровадження результативне! Дякую за плідну співпрацю! Вітаю з зимовими святами! Здоровя, миру, добробуту, злагоди, творчої наснаги!

 • Берестова Валерія Вікторівна says:

  Всі доповіді змістовні, цікаві за своєю тематикою і можуть бути використані викладачами як досвід успішної педагогічної діяльності

 • Берестова Валерія Вікторівна says:

  В нашому коледжі дійсно проводиться багато різноманітних заходів, які сприяють не тільки вихованню студентів, а формують особистості, що стають більш впевненими, здатними усвідомлювати зв’язок повсякденного життя з проблемами суспільства.

 • Берестова Валерія Вікторівна says:

  Латинська мова – це дисципліна, що є важливою для фармацевта, вона забезпечує основу для вивчення таких спеціальних дисциплін, як фармакогнозія, технологія ліків, фармакологія, фармацевтична хімія. І тому застосування різноманітних інтерактивних методів при її вивченні необхідно для підвищення якісної успішності студентів.

 • Цибульник Любов Олександрівна says:

  Ділові ігри формують мотивацію студентів, підвищують їх навчально-пізнавальну діяльність, зацікавленість у вивченні певної теми, дисципліни. Використання інтреактивних технологій у педадогічній діяльності викладача підвищує успішність студентів.

 • Цибульник Любов Олександрівна says:

  Стендові доповіді змістовні, можуть використовуватися як обмін досвідом у педагогічній діяльності викладача.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>