Національного фармацевтичного університету

Виховна робота

Ми не можемо зробити дитину

щасливою, але в наших силах дати

дітям прагнення до щастя, віру в те,

що людина може бути щасливою

Г.С. Сковорода

  Сьогодні в умовах величезних змін у соціальному, економічному та політичному житті України постала проблема радикальної перебудови у сфері виховання, мета якої формувати всебічно й гармонійно розвинену, творчу та активну людину. Завдання коледжу сьогодні – забезпечити всебічний розвиток особистості кожного студента, створивши необхідні для цього умови.

В Україні історично склалася своя система виховання, яка максимально враховує національні риси і самобутність українського народу. Головною метою національного виховання на сучасному етапі, як зазначено у Концепції національного виховання, є передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його національної ментальності, своєрідності погляду і на цій основі формування особистісних рис громадянина України, які включають в себе національну самосвідомість, розвинені духовність, моральну, художньо-естетичну, правову, трудову, розумову, фізичну, екологічну культуру, розвиток індивідуальних здібностей і таланту. Отже, виховна діяльність коледжу НФаУ зорієнтована на забезпечення студента усіма необхідними знаннями, уміннями, навичками суспільного досвіду й поведінки, притаманним молодій людині української держави.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Виховна робота в Коледжі Національного фармацевтичного університету базується на реалізації Державної національної програми «Освіта. Україна. ХХІ століття» і нормативи документів з питань виховання молоді.

10

Метою виховної роботи  коледжу є забезпечення умов для становлення розвитку і саморозвитку особистості студента, майбутнього спеціаліста фармацевтичної сфери, який володіє гуманістичним, світоглядним потенціалом, культурою і громадянською відповідальністю орієнтованими на професійну, інтелектуальну і соціальну творчість.

У Коледжі НФаУ виховним процесом керує заступник директора з виховної роботи спільно з:

- педагогом-організатором;

- класними керівниками;

- завідуючими відділеннями.

Виховній роботі в Коледжі НФаУ традиційно приділяється значна увага. Особливість організації виховної роботи, її форм та методів, підзвітність багатьом інстанціям, пов’язані з тим, що 68,4% студентів коледжу є неповнолітніми. Тому процес виховання упорядкований через координованість дій ланки “керівник академічної групи – студент – батьки”. Саме це дозволяє забезпечити індивідуальний підхід до студентів. Виховна робота проводиться згідно плану, який розроблений на підставі вимог чинного законодавства та забезпечує реалізацію духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя . Систему планування виховної роботи складають: плани роботи кураторів груп, методичного об’єднання кураторів груп, вихователя гуртожитку, зав. відділенням.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

- Національно-патріотичне

- Морально-естетичне

- Правове

- Трудове

- Виховання здорового способу життя

- Фізичне

- Громадянське

ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИХОВНИХ ЗАВДАНЬ

- Проведення тижнів національно-патріотичного, правового виховання, тижня української мови і літератури.

- Проведення науково-практичних конференцій.

- Проведення  конкурсів професійної майстерності.

- Участь студентів у роботі екологічного клубу «Спектрум», інтелектуально-екологічного клубу «Парусник», історичного гуртка «Пошук», театральної студії «Бурлеск», спортивно – оздоровчих гуртках.

1112

Робота студій культурного центру коледжу сприяє розвитку творчої активності, формуванню художньо-естетичного смаку студентів.

Студенти коледжу відвідують  студії:

– вокальну;

– хореографічну;

– художнього слова.

10 1211

Належна увага приділяється студентському самоуправлінню. В коледжі працює Студентський парламент. Очолює роботу парламенту президент Студентського парламенту, йому допомагають заступники і студентська рада.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

- Формування традицій коледжу.

- Моніторинг якості навчання.

- Підвищення рівня громадського виховання і культури  стосунків.

- Виконання студентами своїх обов’язків.

- Організація різних видів діяльності студентів з урахуванням їх особистих інтересів і можливостей.

- Підтримка соціальної ініціативи студентської молоді.

- Участь у студентських добродійних акціях.

- Участь у волонтерському русі.

- Формування здорового способу життя.

- Організація і проведення конкурсу на кращу студентську групу.

 8

ТРАДИЦІЙНО В КОЛЕДЖІ ПРОВОДЯТЬСЯ:

 Посвячення в студенти.

- Свято присвячене Дню фармацевтичного працівника.

- Свято присвячене Дню  працівника освіти.

- Свято присвячене Дню студента.

- Конкурсна програма «Міс коледж».

- Новорічний студентський карнавал.

- Свято 8 Березня.

- Свято Перемоги.

- Щорічні зустрічі випускників коледжу.

- Випускні вечори.

- Щомісячне проведення тематичних класних годин.

- Тижні предметно-циклових комісій.

- Акції милосердя «Дарую тепло своєї душі»

- Відвідування студентами коледжу театрів міста.

101112

Положення про виховну роботу у Коледжі НФаУ

Методичні рекомендації щодо проведення першого уроку “Ми – нація єдина!”

Нормативно-правове і методичне забезпечення національно-патріотичного виховання студентської молоді

Організаційна робота керівника навчальної групи

Положення про керівника навчальної групи Коледжу НФаУ

Print Friendly