Національного фармацевтичного університету

Плани роботи

 ПЛАН РОБОТИ

 Коледжу Національного фармацевтичного університету

на 2016/2017 н. р.

 

ОСНОВНА МЕТА РОБОТИ  КОЛЕКТИВУ КОЛЕДЖУ-

 

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

 

Шляхи реалізації

 • Перенесення акценту на формування професійної компетентності фахівців.
 • Розвиток та зміцнення взаємозв’язків педагогічного колективу та роботодавців.
 • Підвищення професійної компетентності викладачів.
 • Використання інноваційних освітніх та інформаційних технологій навчання.
 • Впровадження ефективних методів виховної роботи, реалізація принципової системи самоврядування студентів.
 • Забезпечення культурного, духовного, творчого розвитку особистості.

Основні завдання Коледжу НФаУ на 2016/2017 н.р. та шляхи їх реалізації

Для забезпечення у 2016/2017 н.р. ефективної організації якісної підготовки фахівців педагогічний колектив коледжу визначив основні завдання діяльності та шляхи їх реалізації.

 1. Модернізація системи управління через:
 • вдосконалення модулю автоматизованої системи управління навчальним закладом “Навчальна  частина”  та “Приймальна  комісія”, “Абітурієнт”, впровадження  модуля ˮВідділ кадрівˮ;
 • забезпечення системного внутрішнього моніторингу якості освітньої діяльності та проведення рейтингу викладачів згідно з затвердженим Положенням про рейтинг в Коледжі НФаУ;
 • залучення молодих викладачів до організаційно-управлінської діяльності
 • вдосконалення змісту та оформлення сторінок сайту коледжу.
 1. Удосконалення навчально-виховного процесу:
 • Впровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти.
 • Удосконалення кадрового забезпечення освітнього процесу шляхом підвищення рівня професійно-педагогічної компетентності викладачів.
 • Створення умов для ефективної професійної діяльності педагогічних працівників та вдоско­налення їхньої педагогічної майстерності
 • підвищення професійної майстерності викладача (навчання на курсах підвищення кваліфікації, стажуванні на кафедрах НФаУ; активної участі у конференціях, виставках, засіданнях обласних методичних об’єднань тощо);
 • впровадження основ міждисциплінарної інтеграції в рамках освітньої системи підготовки молодших спеціалістів;
 • поширення застосування інноваційних освітніх та інформаційних комп’ютерних технологій: мультимедійних лекцій, комп’ютерних ілюстрацій навчальних занять різних видів;
 • підвищення пізнавальної, творчої та громадянської активності студентів (залучення до пошуково-дослідної роботи, участь у конференціях, олімпіадах, професійних конкурсах; сприяння діяльності гурткових та клубних об’єднань; участь у спортивно – масових заходах; активізація роботи органів студентського самоврядування);
 • Удосконалення змісту практичної підготовки студентів, створення якісного навчально- методичного забезпечення кожного виду практики.
 • Забезпечення проведення виробничої практики студентів на сучасних базах практики.
 • Поширення взаємозв’язків з підприємствами щодо питань проведення практик та працевлаштування студентів коледжу.
 1. Акцентування заходів у виховній роботі на відродженні:
 • національної гідності, патріотизму й громадянської особистості;
 • освіченості на світовому рівні, гуманізмі, духовності, самореалізації людини в матеріальній і духовній сферах суспільного життя, дотримання всіх прав людини.
 1. Оптимізація навчально-виховного процесу в складних суспільно-політичних та економічних умовах при:
 • обмеженні об’ємів енергопостачання в зимовий період;
 • зміні графіку навчального процесу (подовження зимових канікул)
 1. Профорієнтаційна робота:
 • використання результативних профорієнтаційних технологій та пошук нових методів та форм;
 • створення Координаційного центру “Абітурієнт-2017”;
 • організація роботи курсів довузівської підготовки (вечірня, заочна форми, курси вихідного дня).
 • підтримка позитивного іміджу коледжу шляхом покращення якості освітніх послуг та участі коледжу у конференціях, конкурсах, виставках, спортивних змаганнях тощо.
 • Рекламування діяльності коледжу у засобах масової інформації, на сайті коледжу, в соціальних мережах.
 1. Розвиток матеріально-технічної бази:
 • оновлення оснащення кабінетів та лабораторій коледжу;
 • поповнення інформаційно-технічного забезпечення навчального процесу;
 • продовження робіт з благоустрою території коледжу.

1.План роботи педагогічної ради

2.План роботи методичної ради

3.План роботи відділення денної форми навчання

4.План роботи відділення заочного навчання

5.План роботи навчальної частини 

6.План роботи навчально-методичного кабінету

7.План роботи завідуючого виробничою практикою 

8.План спортивно-масової роботи

Print Friendly