Національного фармацевтичного університету

Освітні програми коледжу

Коледж – вищий навчальний заклад І-II рівня акредитації, який здійснює підготовку молодших спеціалістів  для фармацевтичної галузі.

Рівень освіти

Освітні програми

Кваліфікація

Форма навчання

Термін навчання

Повна загальна середня

(11 класів)

Фармація бакалавр денна 3 роки  Сертифікати

  • українська мова та література
  • біологія
  • хімія або математика
Фармація молодший спеціаліст денна 2 роки

   Сертифікати

  • українська мова та література
  • біологія або хімія, або математика
заочна 3 роки
Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук молодший спеціаліст денна 2 роки
Виробництво фармацевтичних препаратів молодший спеціаліст денна 2 роки 6 місяців
Базова загальна середня

(9 класів)

Фармація молодший спеціаліст денна 3 роки

Екзамени

  • українська мова (диктант)
  • хімія (письмово, тестування)
Аналітичний контроль якості хімічних лікарських сполук молодший спеціаліст денна 3 роки
Виробництво фармацевтичних препаратів молодший спеціаліст денна 3 роки 6 місяців

Коледж Національного фармацевтичного університету – державний вищий навчальний заклад – запрошує на навчання на перший (бакалаврський) рівень вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226 «Фармація»:

  • освітня кваліфікація – бакалавр фармації
  • професійна кваліфікація – фармацевт.

Бакалавр фармації розв’язує спеціалізовані задачі та практичні проблеми в професійній фармацевтичній діяльності, пов’язані з технологічними операціями у процесі виробництва (виготовлення) лікарських засобів, реалізацією лікарських засобів та товарів аптечного асортименту, плануванням та організацією діяльності структурних підрозділів аптеки.

Форма навчання – денна.

Термін навчання

3 роки на базі 11 класів.

Підготовка молодших спеціалістів у Коледжі НФаУ здійснюється за наступними освітніми програмами:

Фармація

(кваліфікація — фармацевт)

Фармацевт виготовляє екстемпоральні лікарські засоби, здійснює оптово-роздрібну торгівлю лікарськими препаратами та товарами медичного призначення. Випускники можуть працювати в аптечних установах (аптека, аптечний пункт, аптечний склад) на посаді фармацевта, лаборанта фармації.

Форма навчання – денна та заочна.

Термін навчання

Денна форма: 3 роки на базі 9 класів, 2 роки на базі 11 класів.

Заочна форма: 3 роки на базі 11 класів.

Аналітичний контроль якості хімічних

лікарських сполук

(кваліфікація — технік-лаборант)

Технік-лаборант проводить лабораторний контроль якості сировини, напівпродуктів, хімічних сполук, готових лікарських препаратів. Випускники можуть працювати в лабораторіях хімічних та фармацевтичних підприємств, науково-дослідних установ та обіймати посади техніка-лаборанта (хімічні та фізичні дослідження), техніка-лаборанта (хімічне виробництво), лаборанта контрольно-аналітичної лабораторії, лаборанта хімічного аналізу, лаборанта спектрального аналізу, лаборанта фармації.

Форма навчання – денна.

Термін навчання

3 роки на базі 9 класів; 2 роки на базі 11 класів.

Виробництво фармацевтичних

препаратів

(кваліфікація — технік-технолог)

Технік-технолог організовує та забезпечує промислове виготовлення лікарських засобів згідно з регламентом виробництва. Випускники можуть працювати на хіміко-фармацевтичних підприємствах та обіймати посади техніка-технолога, техніка-лаборанта.

Форма навчання – денна.

Термін навчання

3 роки 6 місяців на базі 9 класів; 2 роки 6 місяців на базі 11 класів.

 

Print Friendly